VÅRT ARBETSSÄTT

VÅRT ARBETSSÄTT

På Sagoskogens Förskola jobbar vi temainriktat! Det betyder att vi utser ett paraplytema under vilket de olika gruppernas verksamhet och projekt kan rymmas under en termin eller två.

Som pedagogiskt arbetsredskap och projektbärare använder vi oss av bla. levande karaktärer som vi skapar utifrån temat, behovet i barngruppen och eventuella fördjupningsämnen som vi i personalen jobbar med. Karaktärerna som kan bestå av handdockor eller vuxna pedagoger som iklär sig olika roller går in och interagerar med barnen och vi kallar det för äventyrspedagogik när vi vuxna går in i lekäventyr med barnen. 

Vi tror på att barn lär och utvecklas i sammanhang och i möten med olika individer. Barnen lär sig av varandra och andra runt omkring sig, av att pröva sig fram med olika material, tekniker och aktiviteter. Det är alltså upp till oss pedagoger att erbjuda barnen allt detta; varierande tillgängligt material, olika varierande aktiviteter, många olika möten med barn, personal, föräldrar och givetvis våra olika karaktärer! Vi tror på mycket lek och skratt!

I arbetssättet med levande karaktärer ryms lust och arbetsglädje för oss vuxna men det ger oss också möjlighet att erbjuda barnen fler möten, fler skratt och fler utvecklingszoner.

Vår vetenskapliga grund tar avstamp i Vygotskijs sociokulturella teori. Vygotskij menade att barn lär och utvecklas genom imitation, instruktion och samarbete.
Han myntade också begreppet utvecklingszoner och menade då spannet mellan det barnet kan och behärskar på egen hand och det barnet behärskar med hjälp/handledning och inspiration av någon annan.
Genom att jobba med levande karaktärer och äventyrspedagogik ger vi fler samspelsmöjligheter och erfarenheter, både verkliga och påhittade och lockar till utveckling på ett lustfyllt sätt.

Som praktiskt hjälpmedel har alla grupper varsin lärplatta. Genom bilder och text får både vuxna och barn chansen att reflektera, bearbeta och återkoppla till allt som händer och sker på förskolan. Bilderna används också av personalen för att framställa informativ dokumentation till väggarna eller förskolans facebookgrupp till barnens portfolio och pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten