VÅRA RUTINER

VÅRA RUTINER

En dag är aldrig den andra lik! Här händer det alltid spännande saker, men självklart har vi lite rutiner att följa. Vi har valt att starta dagen med frukost tillsammans för att få en riktigt bra grund för att sedan vara redo för en förmiddag med aktiviteter och lek. Därför äter vi också lunchen lite senare. Då hinner våra små sova innan maten. Alla barn på Sagoskogen är utomhus minst en gång varje dag. Varje vecka går vi till skogen eller utforskar andra platser i vår närmiljö.

6.30 Förskolan öppnar.

8.40 Gemensam morgonsamling med sagor/sånger/lekar.

9.00 Vi äter frukost tillsammans.

9.30-11.00 Verksamhetstid i åldershomogena grupper.

11.00 Fri lek inne eller ute i åldersblandade lekgrupper, vi laddar batterierna med lite frukt.

10.30-12.30 De yngsta barnen sover.

12.30 Kajsa serverar sin goda lunch!

13.10-14.00 Lite avslappning och läsvila/sovvila för våra äldre barn innan eftermiddagens fria lek.

15.30 Äter vi ett mindre mellanmål.

17.00 Förskolan stänger.