MILJÖ

MILJÖ

Förskolan är belägen nära skog och är skyddad från större trafikerade vägar på Stenhagsvägen 107. Lokalerna hyrs av Uppsala Hem och består av två sammanslagna lägenheter med en gemensam tillbyggd entré och ett eget tillagningskök på bottenplan i ett tvåplans hus nära Stenhagenskolan. En del av förskolan är anpassad till de små barnen och en annan för de äldre. Lokalerna totalrenoverades under 2005 och är fina och välanpassade. Vi jobbar mot att göra vår förskola giftfri!

Till förskolan hör en stor inhägnad gård med bl a en fin klätterställning, ett trädgårdsland och en lekstuga och till gården hör även en skogsdel med höga träd och vilda växter, vår alldeles egna sagoskog!

För oss och barnen är självklart miljön en viktig del av vår dag, både innemiljön och utemiljön! Vi skapar våra miljöer utifrån barnens behov, önskningar, och lärande! Med färger och möblering inomhus vill vi skapa en miljö där barnen kan finna ro och trygghet för att kunna ta till sig leken och lärandet! Genom att göra miljön tillgänglig för barnen ger vi dem tilltro till sin egen förmåga! Detta gör vi genom att t.ex. ha låga bord och stolar och placera arbetsmaterial åtkomligt för barnen. Med en kreativ och föränderlig miljö lockar vi och utmanar, väcker förundran och nyfikenhet, och uppmuntrar till kommunikation!

VÄLKOMMEN IN

På vardera sidan om vår hall ligger våra två största verksamhetsrum: “Hjärtat” där dagen börjar för många av oss. Här finns lite olika typer av material och vi har ett särskilt fokus på tillgänglighet och utforskande för de små. 

Och “Sagotorget” som är en plats för samling, lek och berättande. Här finns mer material som utmanar lite äldre barn.

Från Hjärtat och Sagotorget ansluter flera mindre verksamhetsrum som ändrar innehåll och karaktär utifrån barnens behov, våra längre teman och kortare projekt.

I anslutning till hjärtat finner du Kajsas kök som vi kallar Högkvarteret. Här fattas många strategiska beslut, stora och små, under dagen  Kajsas mat är en central och viktig del av vår verksamhet eftersom vi värnar miljö och hälsa genom mat lagad från grunden av ekologiska, närproducerade råvaror och med så lite svinn som möjligt. Högkvarteret är nästan alltid bemannat, åtminstone mellan 8 och 14.


Alla rum skall vara fritt tillgängliga för alla barn, men i vissa rum vill vi att de yngsta barnen skall ha vuxet sällskap i sitt utforskande. Till exempel i ateljén där det finns saxar, pärlor och lim. 

Vi behöver miljöer som stödjer vårt arbete med det nationella uppdraget. Genom att fylla rummen med särskilt material, ge rummen namn och både symboliskt och praktisk innehåll skapar vi lärmiljöer som ger både oss vuxna men också barnen möjlighet att reflektera över vad vi gör, varför vi gör det och hur vi bäst gör det. Lärmiljöerna påverkar verksamheten och genom att utvärdera både styrd och fri lek kontinuerligt kan vi se till att miljöerna jobbar för oss/med oss i arbetet utifrån läroplanens intentioner.