INSKOLNING

INSKOLNING

För att få en plats på Sagoskogens fsk skall barnen stå i kö via antagningsenheten vid Uppsala kommun. Vi baserar vår inskolning på teori och forskning om tidig anknytning, relationer och trygghet är centrala begrepp.

Varje barn får en särskild inskolningspedagog som stöttar och leder såväl barn som vårdnadshavare genom inskolningsprocessen.

Inskolningen inleds dag 1 med att barnet och någon av vårdnadshavarna gör ett besök på förskolan, ansvarig inskolningspedagog möter upp och introducerar barnet för övriga barn och pedagoger. Detta besök tar ca en timma och vårdnadshavaren är delaktig och följer med barnet medan det rör sig bland miljöerna. Dag 2 bygger på ett liknande upplägg med ett kortare besök i förskolemiljön, nu har pedagogen möjlighet att i sitt samspel med barnet knyta an till vad som skett och upplevts under dag ett. Vårdnadshavaren är lika delaktig som dag 1.

Från och med dag 3 anvisas vårdnadshavaren en plats centralt i lokalerna, det skall vara en trygg punkt dit barnet kan återvända för att tanka trygghet. Barnet får välja själv i vilken utsträckning han eller hon vill närma sig verksamheten. Pedagogens roll är att aktivt erbjuda aktiviteter och material och bekräfta barnet när det visar nyfikenhet och skapa en tillräckligt stark relation för barnet för att kunna fungera i stället för vårdnadshavaren som ”vikarierande anknytning” under vårdnadshavarens frånvaro från barnet när inskolningen väl är klar.

Vårdnadshavarens roll är att vara en trygg hamn att återvända till då och då under besöket som är ca 1 till 1,5 timmar långt.

Efter dag tre läggs en individuell inskolningsplan upp i samråd mellan inskolningspedagog och vårdnadshavare där de gemensamt dag för dag utvärderar hur inskolningen fortlöpt för just deras barn och hur den skall fortsätta. Vi bygger successivt på med allt längre besök på förskolan och vårdnadshavaren backar från barnet genom att kanske sitta i ett angränsande rum eller lämna förskolan under en kort stund.

Alla barn är individer och vi anpassar inskolningen efter deras specifika behov, där för tar inskolningarna olika tid i längd men vi brukar rekommendera att man som vårdnadshavare är beredd att avsätta ungefär två veckor.