Välkommen till

Sagoskogens förskola​

Sagoskogens förskola​

På Sagoskogens förskola arbetar vi temainriktat med sagor, drama och lek som metod. Med vår alldeles egen sagoskog på gården och naturen inpå knuten finns alla möjligheter att ge sig ut på äventyr.

Här arbetar 4 förskollärare/ barnskötare tillsammans med 21 barn indelade i åldershomogena undervisningsgrupper samt åldersblandade lekgrupper. I köket finns Kajsa, vår egna kokerska som lagar all mat från grunden av ekologiska råvaror.

För att få en plats på förskolan skall barnet registreras i den kommunala barnomsorgskön. Kontakta antagningsenheten vid Uppsala kommun för vidare instruktion.

Vårt arbetssätt

På Sagoskogens Förskola jobbar vi temainriktat! Det betyder att vi utser ett paraplytema under vilket de olika gruppernas verksamhet och projekt kan rymmas under en termin eller två.

Som pedagogiskt arbetsredskap och projektbärare använder vi oss av bla levande karaktärer som vi skapar utifrån temat, behovet i barngruppen och eventuella fördjupningsämnen som vi i personalen jobbar med.

Kontakta oss

Sagoskogens Förskola
Stenhagsvägen 107
75260 UPPSALA

07:00 - 17:00