VÅRA RUTINER

VÅRA RUTINER

En dag är aldrig den andra lik! Här händer det alltid spännande saker, men självklart har vi lite rutiner att följa. Vi har valt att starta dagen med frukost tillsammans för att få en riktigt bra grund för att sedan vara redo för en förmiddag med aktiviteter och lek. Därför äter vi också lunchen lite senare. Då hinner våra små sova innan maten. Alla barn på Sagoskogen är utomhus minst en gång varje dag. Varje vecka går vi till skogen eller utforskar andra platser i vår närmiljö.

6.30 Förskolan öppnar.

8.40 Morgonsamling på respektive sida med sagor/sånger/lekar.

9.00 Vi äter frukost tillsammans.

9.45-11.00 Lärgrupper med ålders/utvecklingsanpassad undervisning med avstamp i vårt tema

11.00- Sovvila för de yngsta, vi fyller på med lite fruktmellis innan vi sover. För de äldre/vakna barnen åldersblandade lekgrupper inne eller ute

Ca 12.10  Lunchsamling för alla som är vakna

12.30 Kajsa serverar sin goda lunch!

ca 13.00 Läsvilor i åldershomogena grupper

14.30- 16.00 Vi delar in oss i lekgrupper igen, inom eller utomhus

15.30 Mellanmål serveras i respektive lekgrupp, inne eller om vädret tillåter utomhus

17.00 Förskolan stänger