DRIFTSFORM

DRIFTSFORM

Sagoskogens förskola drivs av en liten ekonomisk förening, LiSaLi ekonomisk förening. Föreningen består av tre medlemmar; Linda Amaro Corpas, Linda Otterborn och Sara Viita Solid, alla utbildade förskollärare och med stark förankring i förskolans värld. Linda AC har sin tjänst som rektor på Sagoskogens förskola, Röda Stugans förskola och Småfolkets förskola. Linda O och Sara har sina tjänster på Sagoskogens ”storasyster”; Bytorgets förskola. Vi tror på närhet till arbetslaget, närhet till föräldrar och närhet till barnet. Vi vill vara den lilla förskolan med det varma klimatet där trygghet, arbetsglädje, lek och lärande är en bas för stora och små. För oss är samverkan med barnens föräldrar av högsta prioritet.

Föreningens syfte är att tillsammans med personalen skapa förutsättningar för en bra barnomsorg. Föreningen har inget vinstintresse utan pengarna går direkt tillbaka till verksamheten.

Vi tror på småskalighet och på att all kommunal ersättning skall komma barnen till gagn inte hamna i privat ägande. Vi vill vara en liten idéburen organisation, med idén om att erbjuda världens bästa barnomsorg på små enheter där kontakten mellan personal, barn och föräldrar är varm och nära och där alla känner att de har möjlighet att påverka, där beslutsvägarna är korta, där pedagogiska frågor och driftsfrågor sköts av proffs, nämligen de som befinner sig i verksamheten dagligen.

Det är också viktigt för oss med en gemensam barnsyn och ett gemensamt värdegrundarbete mellan enheterna. Alla anställda ska känna igen sig i hela vår verksamhet och alla föräldrar ska känna samma trygghet inför att lämna sina barn på någon av våra förskolor: Sagoskogens Förskola i Stenhagen, Röda stugans förskola i Berthåga, Småfolkets förskola i Norby och Bytorgets Förskola i Näs Focksta.

Läs mer om våra förskolor här:

 Bytorgets förskola

Röda Stugans förskola

Småfolkets förskola

 

 

Linda Amaro Corpas

Förskollärare verksam inom förskolan sedan 1994, förskolechef/rektor sedan 2002.

Sara Viita Solid

Förskollärare verksam inom förskola sedan 2003

Linda Otterborn

Förskollärare verksam inom förskola sedan 2004